Załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

1) listownie na adres:
XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie
01-018 Warszawa
ul. Wolność 1/3

2) mailowo na adres:
lo@sniadek.edu.pl

3) telefonicznie pod numerem:
22 838 50 81

4) osobiście w sekretariacie:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00