Administracja

Dyrektor
Angelika Riabinow
tel.: 22 838 50 81

Wicedyrektor
Agnieszka Łomża – Dombrowska
tel.: 22 838 50 81

Wicedyrektor
Małgorzata Klimczak
tel.: 22 838 50 81