XXX Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Śniadeckiego
w Warszawie
01-018 Warszawa, ul. Wolność 1/3
tel.: +48 22 838 50 81
www.sniadek.edu.pl