Kompetencje

Organy XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie:
1. Dyrektor
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców

Kompetencje i zadania organów szkoły określają przepisy prawa oraz
Statut XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie:
http://www.sniadek.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=246

Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców działają na
podstawie przyjętych regulaminów.