Rekrutacja

Oferta edukacyjna oraz zasady rekrutacji znajdują się w Strefie
kandydata na stronie: www.sniadek.edu.pl